AUDIOKIRJA

audiotekniikkaa ammattilaisille
ja kehittyneille harrastajille

AUDIOKIRJAN TARINA

Me Audiokirjan tekijät Esa Blomberg ja Ari Lepoluoto ystävystyimme opiskellessamme tietoliikenneinsinööreiksi Turun Tekulla. Meillä oli myös yhteinen yrityksemme LBL Sound, joka valmisti äänilaitteita ja hoiti tilaisuuksien äänentoistoa.

Esa siirtyi valmistuttuaan kesällä 1981 Helsinkiin Suomen audioalan pioneerin Matti Sarapaltion MS-Audiotroniin ja sieltä edelleen Insinööritoimisto Tauno Nissiselle suunnittelemaan eri tilojen avtekniikkaa. Esaa pyydettiin 1985 ensin suunnittelemaan ja sitten vetämään Teatterikorkeakouluun valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmaa (VÄS). Esa myös käynnisti nykyisin Teakon – nimellä toimivan Teatteritekniikan kehittämiskeskuksen (Teatek).

Kaverusten tiet kohtasivat jälleen, kun Helsinkiin 1983 MS Audiotronista lähteneen Peter Stråhlmanin perustamaan Studioteciin siirtynyt Ari saatiin syksystä 1986 Teatterikoulun "Vässiin" opettamaan äänitekniikkaa. Tällöin havaitsimme tarpeen suomenkielisestä audiotekniikan oppimateriaalista ja toimitimme erilaisia monisteita.

Kirjoitimme ja toimitimme alkuperäisen teoksemme ”Audiokirja – audiotekniikkaa ammattilaisille ja kehittyneille harrastajille” vuosina 1988-1991 AVEK:n apurahan turvin. Tapiolan Viestintäsuunnittelu Oy julkaisi kirjan ensimmäisen painoksen 1991 ja toisen korjatun painoksen 1993. Sen jälkeen yritys myytiin Editalle, joka myi toisen Audiokirjan painoksen loppuun. Yhteensä kirjaa painettiin 2000 kappaletta.

Viime vuosina meiltä on toistuvasti tiedusteltu kirjamme saatavuutta. Vaikka tekniikka kehittyy, on kirjallemme osoittautunut olevan pysyvää käyttöä sekä ammattilaisten käsikirjana että alan oppikirjana.

Esa siirtyi Teatterikoulusta 1990 Yleisradioon ja on luonut uraa digitalisoituvan median asiantuntijana. 1.3.2004 hän perusti oman yrityksenä Blomberg Consulting Oy:n, jolloin avautui tilaisuus selvittää ratkaisu Audiokirjan jatkuvaan kysyntään.

Tiedustelimme keväänä 2004 Editalta, olisiko se kiinnostunut ottamaan teoksestamme uuden painoksen. Edita kuitenkin arvioi kysynnän kannaltaan liian vähäiseksi. Näin tekijänoikeudet palautuivat meille tekijöille.

Koska Ari oli viime vuosina perehtynyt myös verkkoviestintään mm. opettaessaan sitä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa, heräsi ajatus julkaista Audiokirjamme sisältö verkossa. Tiedustelimme tällaisen verkkojulkaisun tarvetta laajalti audioalan ammattilaisilta sähköpostitse 13.9.2004. Saadun erittäin kannustavan palautteen rohkaisemana päätimme luovuttaa työmme tulokset alan käyttöön ja julkaista alkuperäisen Audiokirjan sisällön verkossa vapaasti luettavaksi Internetiin.

Teimme aikanaan viisaan päätöksen, emmekä käsitelleet Audiokirjassa paljoakaan nopeasti kehittyvää digitaalista audiota, vaan keskityimme analogiseen puoleen. Oletimme digitaaliaudiosta tulevan aikanaan suomenkielistäkin oppiaineistoa.

Sitten 1990-luvun on sähköakustiikassa toki tapahtunut kehitystä, jonka haluaisimme päivittää teokseemme. Lisäksi olisi hyvä, jos teos käsittelisi digitaalisen audiosignaalin siirtoa, reititystä ja tallennusta ainakin keskeisiltä osiltaan. Myös monikanavaiset 5.1, 6.1 ja 7.1 – audiojärjestelmät kaipaisivat oman lukunsa.

Käytettävissämme oli alkuperäisen teoston työaineisto MacWrite- dokumentteina vanhoilla Mac- levykkeiltä. Aineiston siirtämiseen ja toimittamiseen verkkojulkaisuksi saimme AVEK:ilta apurahan, josta haluamme tässä yhteydessä kiittää. Haluamme kiittää myös Stadian verkkoviestinnän opiskelijaa Toni Laaksoa, joka muunsi Mac- levykkeiden tiedostot PC:llä luettavaan muotoon.

Prosessi osoittautui yllättävän käsityövaltaiseksi eli aikaa vieväksi varsinaisen leipätyön ohella. Näin päädyimme kuitenkin siihen, että parempi on saada mahdollisimman pian alkuperäisen teoksen sisältö verkkoon alan käyttöön. Jäämme odottamaan mahdollisuuksia ja halukkaita päivittämään analogia-ajan teoksemme digiaikaan.

Helsingissä 5.8.2005

Esa Blomberg ja Ari Lepoluoto

P.S. Tällä hetkellä (keväällä 2015) Esa Blomberg toimii liikkeenjohdon konsulttina oman yrityksensä puitteissa. Ari Lepoluoto toimii akustiikka- ja av-alan konsultti- ja suunnittelutoimisto Akukon Oy:n toimitusjohtajana

Yhteystiedot:
bcblomberg(at)gmail(piste)com
ari(piste)lepoluoto(at)akukon(piste)fi

PDF - TIEDOSTOT:

Kansi ja sisällysluettelo
175 kB

1. Yleistä audiojärjestelmistä
156 kB

2. Audiojärjestelmien tehtäviä
964 kB

3. Audiotekniikan perusteita
642 kB

4. Sähköakustiikkaa
1615 kB

5. Äänenmuokkaus
944 kB

6. Äänentallennus
781 kB

7. Järjestelmän kytkeminen
2002 kB

8. Audiojärjestelmän hankinta
1720 kB

9. Audiotekniikka esitystoiminnassa
896 kB

10. Audiomittaus
326 kB

LIITE Audiotekniikan piirrosmerkit
323 kB

© Copyright
Esa Blomberg ja
Ari Lepoluoto
1992 - 2005

AVEK

Akukon Oy